Üdvözöljük a KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER honlapján!                   


Közműveink értékének és jó állapotának megőrzése ma már nem csak jól felfogott önérdekünk, hanem jogszabályi kötelezettség is. Víziközműveink esetében, az idén hatályba lépett, új törvényi szabályozás értelmében (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 12. § és 75. §), 2012. július 1-től minden üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi a víziközművek vagyonértékelése. A KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER (KÉK) tagvállalatai kiterjedt szakmai tapasztalataik, módszertani ismereteik és a saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével a közművagyon-értékelési tevékenység teljes vertikumában kiemelkedő színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújtanak. A lenti Közművagyon-értékelési Piramis szintjeire kattintva megismerheti ezen tevékenységeket.

7. Vagyon és díjgazdálkodás

A vagyonértékelés során előállított vagyonleltár többféle információval szolgál. A megállapított vagyonérték mellett, mind a vagyongazdálkodást - a pótlási szükségletek előrejelzésével -, mind a díjgazdálkodást - az éves amortizációs tömeg ismeretével - hosszútávon támogatja. A könyvizsgáló által auditált vagyonérték a számviteli nyilvántartásokban átvezethető.

6. Vagyonértékelés

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási költség módszerével kell meghatározni. A közművagyon-értékelési piramis alsóbb, alapozó szintjei az ehhez szükséges információk előállítását és alátámasztását szolgálják.

5. Pótlási értékek meghatározása

A vagyonértékelés előző munkarészeiben gyűjtött műszaki információkra építve, aktuális piaci információk alapján, illetve a fajlagos költség útmutató segítségével állapítjuk meg, hogy egy adott eszköz újraelőállítása, vagy azonos színvonalú helyettesítése mennyibe kerülne.

4. Állagmutatók meghatározása

Az állagmutatók egy adott eszköz műszaki állapotát, avultságát fejezik ki. Meghatározásukhoz figyelembe vesszük az adott objektum létesítésének/üzembe helyezésének évét, várható élettartamát, valamint az állapotfelmérés eredményeit.

3. Állapotfelmérés

A közművek értékének megállapításához szintén elengedhetetlen ismerni, az egyes eszközök műszaki állapotát. A műszaki állapotfelmérés során, tapasztalt műszaki szakértőink az állapotfelmérésre vonatkozó előírások, szabványok és szakmai normák szerint vizsgálják és értékelik a hálózat műszaki állapotát. Az egységes szempont szerint összegyűjtött adatok a vagyonérték meghatározása mellett a rekonstrukciós igények előrejelzése szempontjából is értékes információval szolgálnak.

2. Objektumcsoportok azonosítása, meghatározása, eszközleltár felállítása

Annak érdekében, hogy értékelhessük a víziközmű hálózat  elemeit és azok tulajdonságait, ebben a szakaszban tételesen és teljes körűen számba vesszük és beazonosítjuk az adott rendszer elemeit. Az adatokat az egyes objektumtípusok szerint strukturált, egységes adatbázisba rendezzük. Az így előállított eszközleltár képezi a vagyonértékelés alapját..

1. Közműnyilvántartás, közműtérképek digitalizálása

Lehetővé kell tenni, hogy a már meglévő papír alapú, illetve az újonnan előállított közműtérképek adatai lekérdezhetővé és a vagyonértékelés szempontjai szerint feldolgozhatóvá váljanak. A többféle, heterogén forrásból származó és esetenként hiányos adathalmazból, egységes, homogén adathalmazt állítunk elő.

0. Geodéziai felmérés, közmű alaptérképek előállítása

Előfordulhat, hogy semmilyen térképi állomány nem áll rendelkezésre egy település közmű hálózatáról. Ilyen esetekben az első feladat, hogy legalább a vagyonértékeléshez szükséges mértékben elvégezzük a hálózat geodéziai felmérését.

#

Tagok

A Klaszter Tagvállalkozásai által végzett közművagyon-értékelések felölelik a vízi-közmű infrastruktúra és szolgáltatás teljes spektrumát a vízkivételtől, a szennyvízelhelyezésig, kiterjedve egészen a vízbázisok értékelésére is.

#

Küldetés

A Klaszter küldetése a hatékony közművagyon gazdálkodást és értékmegőrzést megalapozó több szempontú integrált közmű értékelési, nyilvántartási -TIKA- módszertan és szolgáltatási háttér fejlesztése és terjesztése.

#

Szolgáltatások

A Klaszter Tagvállalkozásai a közművagyon-értékeléstől kezdve a vagyongazdálkodási tanácsadáson át,  a vagyonátadási tanácsadásig bezárólag állnak a Megbízók szíves rendelkezésére.


Friss híreink
Európai Bizottság és az európai vízügyi szakemberek, döntéshozók együtt a környezetvédelemért

Kovács Károly, az Európai Vízügyi Szövetség (European Water Association – EWA) alelnökeként megnyitotta és levezette a november 12-14-e között Brüsszelben megrendezett, Water – Investing Today for the Future címet viselő 9. EWA konferenciát valamint az eseményhez kapcsolódó magas szintű fogadásokat.

Elnöki teendői mellett az összeurópai rendezvény második napján A dinamikus költségelemzéstől a költségmegtérülésig, fajlagos mutatók, mint a teljes költség indikátorai címmel előadást tartott, melynek aktualitását és jelentőségét a 2007-2013-as programozási időszakban - a vízgazdálkodással kapcsolatos beruházások előkészítésének hatékonyabbá tételére – kifejlesztett, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség (MASZESZ) által kiadott Dinamikus Költségelemzési Útmutató és annak eredményes alkalmazhatóság fémjelzi.

A konferencia szervezésében részt vett az Európai Bizottság Környezetvédelmi Igazgatósága (DG Environment), de az előadók és a részvevők között a legmagasabb szinten képviselték magukat az európai vízipari döntéshozók – a Bizottság Regionális, továbbá Mezőgazdasági Igazgatósága (DG Regio illetve Agriculture) illetve az Európai Beruházási Bank által a pénzügyi, finanszírozási oldal is.

A kiemelt fontosságú esemény célja a Bizottság és az európai vízügyi szakemberek, döntéshozók közötti párbeszéd elindítása volt. A téma aktualitását a vízi közművek területén igényelt beruházások adják.  Európa szerte elmondható, hogy a meglévő közmű infrastruktúra rendszerek – elsősorban a legnagyobb ivóvíz- és szennyvízcsatorna-rendszerek – estében megfigyelhető minőségi romlás nemcsak a víz- és a környezet szennyezésének kockázatát növeli, hanem a vízfogyasztásét és az energia felhasználásét is. 

A vízgazdálkodásban jártas szakemberek, a környezetpolitikai irányvonalakat meghatározó intézmények képviselői, döntéshozói részvételével megrendezett kétnapos találkozó arra kereste a választ, hogy a felvázolt környezetvédelmi kihívások eredményes és hatékony megoldásához mennyiben járulhat hozzá a megfelelő kormányzás, a kutatás-fejlesztés támogatása, a teljes körű költségelemzés, a megerősített üzemeltetés illetve a jól működő, pozitív példák megosztása és követése.

Kovács Károly, a konferencia levezető elnöki teendők között átadta az EWA legrangosabb elismerését, a Dunbar-Díjat. Az 1973-ban alapított díjra olyan természetes személyeket nevez a Szövetség, akik a víz- és szennyvízkezelés tudományos, technológiai vagy kutatási területén nemzetközi szinten érvényesülő hozzáadott értéket képviselnek.

A névadó, William Philips Dunbar, a közegészségügy megteremtésében úttörő feladatot ellátó szakember nevéhez fűződik a kolera járvány elleni védekezés 19. században kidolgozott hatékony módszere. Dunbar munkásságának jelentősége abban állt, hogy felismerte a szennyvízkezelés és a járványok elleni védekezés összefüggését.

Az EWA legrangosabb elismerését idén Dr. Karl-Heinz Rosenwinkel professzor, a hanoveri Műszaki Egyetem Közegészségügyi, Környezetvédelmi, Műszaki és Szennyvízkezelési Intézet vezetője kapta az ipari és települési szennyvízkezeléssel kapcsolatos kutatásaiért. Rosenwinkel professzor számos nemzetközi kutatási projektet vezetett e területen, kreatív és innovatív ötletei, javaslatai, illetve a kutatás-fejlesztések során kialakított újítások alkalmazhatósága fontos impulzust adott a szennyvízkezelés mérnöki munkájának.

A konferencián elhangzott előadások az alábbi linken elérhetőek.A Közművagyon Értékelési Klaszter második közgyűlésének napirendi pontjai

2013 októberében került megrendezésre a KÉK Klaszter második közgyűlése, ahol a vagyonértékelési rendelet óta felhalmozódott szakmai tapasztalatok átadásán túl megvitatták és elfgoadták a tagok a KÉK Klaszter etikai kódexét. Emellett a résztvevők megtárgyalták a szakmai bizottság ajánlásait, szóba került a szakmai érdekképviselet és érdekvédelem, de a napirendben kitértek a TIKA fejlesztésére, az azzal kapcsolatos további igények megfogalmazására is.
   


Klaszterünk egyik tagjának, a BDL Kft.-nek technológus főmérnökét - Lux Ferencet június 12-én, a Víziközművek Napja alkalmából elismerő oklevéllel jutalmazták a magyarországi víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében kifejtett sokéves áldozatkész munkájáért.

Klaszterünk egyik tagjának, a BDL Kft.-nek technológus főmérnökét - Lux Ferencet június 12-én, a Víziközművek Napja alkalmából elismerő oklevéllel jutalmazták a magyarországi víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében kifejtett sokéves áldozatkész munkájáért. Kollégánk a díjat Sopronban, a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) által rendezett XVII. Országos Víziközmű Konferencián, ünnepélyes gálán vehette át.

A MaVíz hosszú ideje támogatja a magyar víziközmű ágazatban kiemelkedő munkát végző szakmai, tudományos, oktatói, irányító és fizikai munkát végző szakemberek tevékenységét. A elismerésben idén a MaVíz tagszervezeteinek azon 20 munkatársa részesülhetett, akik legalább 15 éven keresztül a víziközmű ágazatban kiemelkedő szakmai irányítói, gyakorlati végrehajtói feladatot láttak el. A díjat Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke, valamint Nagy Edit főtitkár asszony adták át.


Miskolci középiskolások képviselik hazánkat a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj szeptemberi döntőjén

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulói nyerték a Stockholm Junior Water Prize (SJWP) első magyarországi versenyét június 1-jén, Budapesten. A Kovács Károly KÉK elnök részvételével ülésező zsűri döntése értelmében ők képviselhetik Magyarországot szeptemberben a SJWP nemzetközi döntőjén, Svédországban. A második helyezett csapat 1 millió forintos különdíját a „Tudatos és költséghatékony ivóvízfogyasztás” érdekében kifejtett tevékenységük folytatásának támogatására a MaSzeSz, a Fővárosi Vízművek, a MaVíz, valamint a Magyar Vízipari és a Közművagyon Értékelési Klaszterek egyenlő arányban adományozták.