Üdvözöljük a KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER honlapján!                   


Közműveink értékének és jó állapotának megőrzése ma már nem csak jól felfogott önérdekünk, hanem jogszabályi kötelezettség is. Víziközműveink esetében, az idén hatályba lépett, új törvényi szabályozás értelmében (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 12. § és 75. §), 2012. július 1-től minden üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi a víziközművek vagyonértékelése. A KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER (KÉK) tagvállalatai kiterjedt szakmai tapasztalataik, módszertani ismereteik és a saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével a közművagyon-értékelési tevékenység teljes vertikumában kiemelkedő színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújtanak. A lenti Közművagyon-értékelési Piramis szintjeire kattintva megismerheti ezen tevékenységeket.

7. Vagyon és díjgazdálkodás

A vagyonértékelés során előállított vagyonleltár többféle információval szolgál. A megállapított vagyonérték mellett, mind a vagyongazdálkodást - a pótlási szükségletek előrejelzésével -, mind a díjgazdálkodást - az éves amortizációs tömeg ismeretével - hosszútávon támogatja. A könyvizsgáló által auditált vagyonérték a számviteli nyilvántartásokban átvezethető.

6. Vagyonértékelés

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási költség módszerével kell meghatározni. A közművagyon-értékelési piramis alsóbb, alapozó szintjei az ehhez szükséges információk előállítását és alátámasztását szolgálják.

5. Pótlási értékek meghatározása

A vagyonértékelés előző munkarészeiben gyűjtött műszaki információkra építve, aktuális piaci információk alapján, illetve a fajlagos költség útmutató segítségével állapítjuk meg, hogy egy adott eszköz újraelőállítása, vagy azonos színvonalú helyettesítése mennyibe kerülne.

4. Állagmutatók meghatározása

Az állagmutatók egy adott eszköz műszaki állapotát, avultságát fejezik ki. Meghatározásukhoz figyelembe vesszük az adott objektum létesítésének/üzembe helyezésének évét, várható élettartamát, valamint az állapotfelmérés eredményeit.

3. Állapotfelmérés

A közművek értékének megállapításához szintén elengedhetetlen ismerni, az egyes eszközök műszaki állapotát. A műszaki állapotfelmérés során, tapasztalt műszaki szakértőink az állapotfelmérésre vonatkozó előírások, szabványok és szakmai normák szerint vizsgálják és értékelik a hálózat műszaki állapotát. Az egységes szempont szerint összegyűjtött adatok a vagyonérték meghatározása mellett a rekonstrukciós igények előrejelzése szempontjából is értékes információval szolgálnak.

2. Objektumcsoportok azonosítása, meghatározása, eszközleltár felállítása

Annak érdekében, hogy értékelhessük a víziközmű hálózat  elemeit és azok tulajdonságait, ebben a szakaszban tételesen és teljes körűen számba vesszük és beazonosítjuk az adott rendszer elemeit. Az adatokat az egyes objektumtípusok szerint strukturált, egységes adatbázisba rendezzük. Az így előállított eszközleltár képezi a vagyonértékelés alapját..

1. Közműnyilvántartás, közműtérképek digitalizálása

Lehetővé kell tenni, hogy a már meglévő papír alapú, illetve az újonnan előállított közműtérképek adatai lekérdezhetővé és a vagyonértékelés szempontjai szerint feldolgozhatóvá váljanak. A többféle, heterogén forrásból származó és esetenként hiányos adathalmazból, egységes, homogén adathalmazt állítunk elő.

0. Geodéziai felmérés, közmű alaptérképek előállítása

Előfordulhat, hogy semmilyen térképi állomány nem áll rendelkezésre egy település közmű hálózatáról. Ilyen esetekben az első feladat, hogy legalább a vagyonértékeléshez szükséges mértékben elvégezzük a hálózat geodéziai felmérését.

#

Tagok

A Klaszter Tagvállalkozásai által végzett közművagyon-értékelések felölelik a vízi-közmű infrastruktúra és szolgáltatás teljes spektrumát a vízkivételtől, a szennyvízelhelyezésig, kiterjedve egészen a vízbázisok értékelésére is.

#

Küldetés

A Klaszter küldetése a hatékony közművagyon gazdálkodást és értékmegőrzést megalapozó több szempontú integrált közmű értékelési, nyilvántartási -TIKA- módszertan és szolgáltatási háttér fejlesztése és terjesztése.

#

Szolgáltatások

A Klaszter Tagvállalkozásai a közművagyon-értékeléstől kezdve a vagyongazdálkodási tanácsadáson át,  a vagyonátadási tanácsadásig bezárólag állnak a Megbízók szíves rendelkezésére.


Friss híreink
Sikeres párbeszéd zajlott az érintettek és a szakigazgatás között a víziközmű-szolgáltatás költséghatékonyságának fejlesztéséért

A víziközmű törvényben foglaltak szerint 2013. január elsejétől a vízellátás és szennyvízelvezetés, tisztítás alapját képező vagyonelemek közösségi (önkormányzati és állami) tulajdonba kerültek. A törvény központjában a közművagyon tulajdonosi kérdéseinek rendezése, az ivóvízkészletek és a közművagyon védelme, fenntartása áll. Az önkormányzatok részére jelentős feladatokkal járó törvényi kötelezettségek felügyeletét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. A MaSzeSz (Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség) és a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) által szervezett konferencián, május 28-29-én egyeztettek a szakemberek és az érintettek a víziközmű-szolgáltatás költséghatékonyság-növelésének és költségmegtérülésnek a lehetőségeiről.

„Folyik a szolgáltatási szektor integrációja, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megkezdte az üzemeltetők minősítéséhez, valamint a későbbi árszabályozási elvek kialakításához szükséges adatbekéréseket.” – tájékoztatta a hivatal képviselője az érintetteket. „Az árszabályozás új alapokra helyezésére 2015-től lesz lehetőség, amikorra a víziközmű törvény szellemében és a fogyasztóvédelem szempontjainak szem előtt tartásával, hatékony vagyon- és költséggazdálkodási elvek mentén, a Hivatal a megfelelő információk birtokában fogja elbírálni a tisztes üzemeltetői nyereséget is tartalmazó díj előterjesztéseket.” – egészítette ki az elmondottakat.

Az előadók a víziközmű-szolgáltatás legjelentősebb költségtényezőit, az energia felhasználás és a vagyongazdálkodás területét, valamint azok összefüggéseit tekintették át. Érintették a költséghatékonyságra optimalizált rekonstrukciótervezés, a megújuló energiatermelés hatékony alkalmazását, a műszaki megvalósítás lehetőségeit, valamint a költségmegtérülés számításokat. A Közművagyon Értékelési Klaszter a rendezvény főtámogatójaként általános ismertetőt tartott a klaszter tevékenységéről és eredményeiről.

A résztvevők tájékoztatást kaptak arról is, hogy bár jelentős csúszással, de gyorsuló tempóban zajlik a folyó EU-s költségvetési tervidőszakban támogatott projektek teljesítése és zárása, valamint számos feladat marad a vízkeret irányelv derogációs követelményeinek kielégítéséhez.

„A konferencia résztvevői számos egyéb kérdést is megvitattak, és a két szakmai, illetve az önkormányzati szervek szakértői, képviselői felajánlották szakmai és konzultatív közreműködésüket az ágazati kihívások teljesítésében.” – foglalta össze Kovács Károly, a konferenciát szervező Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke és a Közművagyon Értékelési Klaszter főtitkára.

2013. május 28-29. - A Magyar Szennyvíztechnológiai Szövetség XIV. Országos Konferenciája, melyet a KÉK Klaszter Duna kategóriában támogat

Klaszterünk is tagja a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetségnek, mely a szakterületen dolgozó tervezők, üzemeltetők, oktatók, szakértők és államigazgatási szakemberek egyesülése. 

Az immár XIV. évébe lépő lajosmizsei konferencia idén, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége társszervezésében kerül megrendezésre.

A kétnapos konferencia „A vízi közmű szolgáltatás költséghatékonyság-növelése és költségmegtérülése. Eszközfejlesztési és fenntartási forráslehetőségek a vízi közművekben, a 2007-13-as, valamint a 2014 - 21-es tervidőszakokban." témában lett meghirdetve.

A Közművagyon-értékelési Klaszter Duna kategóriában támogatja a konferencia létrejöttét.

A jeles előadók listája, illetve a tervezett előadások címe az alábbiakban olvasható.

2013. május 28.
09:30 Megnyitó
, résztvevők üdvözlése – KOVÁCS Károly, MaSzeSz elnök
09:35 Vagyongazdálkodási irányelvek, költséghatékonyság javító eszközök a Magyar Energia Hivatal eszköztárában – Dr. SZALÓKI Szilvia főosztályvezető - Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Víziközmű Felügyeleti és Szabályozási Főosztály
10:05 A frissen hatályba lépett VH rendeletek strukturális hatása a vízi-közmű szolgáltatásra – Dr. SZABÓ Iván -MaVíz Jogi bizottság társelnöke,
10:35 A Víz Keretirányelv teljesülésének előrehaladása és aktuális kihívásai – Dr. RÁKOSI Judit, ÖKO Zrt.,
11.05 Kávészünet
11:50 Víziközmű fejlesztés és forrástámogatás stratégiai irányai és keretei a 2014-21-es tervidőszakban – HIZÓ Ferenc főosztályvezető - Kiemelt Közszolgáltatások Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
12:20 Önkormányzati feladatok és elvárások a víziközmű szolgáltatás szabályozásának változó környezetében – BASKY András, Lajosmizse polgármestere, a TÖOSZ Bács-Kiskun megyei tagozatvezetője
13:00 Ebéd
14:30 Közmű-rekonstrukciók stratégiai tervezése – Prof. KONCSOS László, PhD. Tanszékvezető - BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
15.00 A közművagyon-gazdálkodás - költséghatékonyság javítás - költségmegtérülés összefüggései a vízi-közmű szolgáltatásban – KOVÁCS Károly, elnök – MaSzeSz,
15:30 Ivóvízhálózat-rekonstrukciók a Fővárosi Vízműveknél – CSÖRNYEI Géza üzemeltetési igazgató - Fővárosi Vízművek Zrt.
16:00 Kávészünet
16:30 Szennyvízelvezető hálózat-rekonstrukciója Budapesten – GERŐFI-GERHARDT András Márton hálózatüzemeltetési osztályvezető - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
17:00 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség oktatási programjának bemutatása - Dr. PATZIGER Miklós alelnök – MaSzeSz,
17:30 Dráva és Sajó forrástámogatók bemutatkozása
18:30 Baráti találkozó

2013. május 29.
09:00 MaSzeSz 2013. évi taggyűlése

10:30 A szennyvíztisztító telepek üzemeltetése és költséghatékonyság javítása az energiatakarékosság jegyében – DR. PATZIGER Miklós – alelnök – MaSzeSz,
11:00 Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél – TEMESVÁRI Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető - Bácsvíz Zrt.
11:30 Rezsicsökkentés-energiamegtakarítás a szivattyúknál – ZSABOKORSZKY Ferenc - ENQUA Kft,
12:00 Iszapkezelés és biogáz hasznosítás nagy szennyvíztisztító telepeken – BODA János elnökségi tag – MaSzeSz,
12:30 A Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep energiagazdálkodása, az energiatermelés gazdasági mutatói – KŐVÁRI Tamás energetikai mérnök - BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft
13:00 A Nyíregyházi I. és II. sz. szennyvíztisztító telep energiagazdálkodása – MÉSZÁROS József, műszaki vezető - Nyírségvíz ZRT.
13:30 Zárszó
14:00 Ebéd

A konferenciára a MaSzeSz titkárságán lehet jelentkezni maszesz (kukac) vkkt.bme.hu.

 


 

"Az önkormányzatokra visszaszállt víziközmű vagyon – vagyongazdálkodási és szolgáltatás felelősi kötelezettségek és kihívások" címmel tartott előadást Kovács Károly, a KÉK Klaszter főtitkára

A Budapesten megrendezésre került IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási konferencián Kovács Károly, a Közművagyon-értékelési Klaszter főtitkára "Az önkormányzatokra visszaszállt víziközmű vagyon – vagyongazdálkodási és szolgáltatás felelősi kötelezettségek és kihívások" címmel adott elő.

Előadása letölthető a publikációk alatt, vagy ide kattintva.
 

KÉK Klaszter közgyűlés

2013. április 15-én tartotta meg a Közművagyon-értékelési Klaszter tavaszi közgyűlését.

A Közgyűlésen már az új tagvállalkozások is képviseltették magukat, így a résztvevő vagyonértékelő szakmai cégek száma tizenhétre nőtt.

A gyűlést a KÉK Klaszter elnöke, Dr. Szabó Iván nyitott meg. A gyűlésen megbeszélésre került többek között a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet hatása a közművek vagyonértékelésére. A beszélgetés moderátora Kovács Károly főtitkár volt.
Az április 15-i Közgyűlés megszavazta az Etikai Bizottság felállítását is.