Üdvözöljük a KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER honlapján!                   


Közműveink értékének és jó állapotának megőrzése ma már nem csak jól felfogott önérdekünk, hanem jogszabályi kötelezettség is. Víziközműveink esetében, az idén hatályba lépett, új törvényi szabályozás értelmében (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 12. § és 75. §), 2012. július 1-től minden üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi a víziközművek vagyonértékelése. A KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER (KÉK) tagvállalatai kiterjedt szakmai tapasztalataik, módszertani ismereteik és a saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével a közművagyon-értékelési tevékenység teljes vertikumában kiemelkedő színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújtanak. A lenti Közművagyon-értékelési Piramis szintjeire kattintva megismerheti ezen tevékenységeket.

7. Vagyon és díjgazdálkodás

A vagyonértékelés során előállított vagyonleltár többféle információval szolgál. A megállapított vagyonérték mellett, mind a vagyongazdálkodást - a pótlási szükségletek előrejelzésével -, mind a díjgazdálkodást - az éves amortizációs tömeg ismeretével - hosszútávon támogatja. A könyvizsgáló által auditált vagyonérték a számviteli nyilvántartásokban átvezethető.

6. Vagyonértékelés

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási költség módszerével kell meghatározni. A közművagyon-értékelési piramis alsóbb, alapozó szintjei az ehhez szükséges információk előállítását és alátámasztását szolgálják.

5. Pótlási értékek meghatározása

A vagyonértékelés előző munkarészeiben gyűjtött műszaki információkra építve, aktuális piaci információk alapján, illetve a fajlagos költség útmutató segítségével állapítjuk meg, hogy egy adott eszköz újraelőállítása, vagy azonos színvonalú helyettesítése mennyibe kerülne.

4. Állagmutatók meghatározása

Az állagmutatók egy adott eszköz műszaki állapotát, avultságát fejezik ki. Meghatározásukhoz figyelembe vesszük az adott objektum létesítésének/üzembe helyezésének évét, várható élettartamát, valamint az állapotfelmérés eredményeit.

3. Állapotfelmérés

A közművek értékének megállapításához szintén elengedhetetlen ismerni, az egyes eszközök műszaki állapotát. A műszaki állapotfelmérés során, tapasztalt műszaki szakértőink az állapotfelmérésre vonatkozó előírások, szabványok és szakmai normák szerint vizsgálják és értékelik a hálózat műszaki állapotát. Az egységes szempont szerint összegyűjtött adatok a vagyonérték meghatározása mellett a rekonstrukciós igények előrejelzése szempontjából is értékes információval szolgálnak.

2. Objektumcsoportok azonosítása, meghatározása, eszközleltár felállítása

Annak érdekében, hogy értékelhessük a víziközmű hálózat  elemeit és azok tulajdonságait, ebben a szakaszban tételesen és teljes körűen számba vesszük és beazonosítjuk az adott rendszer elemeit. Az adatokat az egyes objektumtípusok szerint strukturált, egységes adatbázisba rendezzük. Az így előállított eszközleltár képezi a vagyonértékelés alapját..

1. Közműnyilvántartás, közműtérképek digitalizálása

Lehetővé kell tenni, hogy a már meglévő papír alapú, illetve az újonnan előállított közműtérképek adatai lekérdezhetővé és a vagyonértékelés szempontjai szerint feldolgozhatóvá váljanak. A többféle, heterogén forrásból származó és esetenként hiányos adathalmazból, egységes, homogén adathalmazt állítunk elő.

0. Geodéziai felmérés, közmű alaptérképek előállítása

Előfordulhat, hogy semmilyen térképi állomány nem áll rendelkezésre egy település közmű hálózatáról. Ilyen esetekben az első feladat, hogy legalább a vagyonértékeléshez szükséges mértékben elvégezzük a hálózat geodéziai felmérését.

#

Tagok

A Klaszter Tagvállalkozásai által végzett közművagyon-értékelések felölelik a vízi-közmű infrastruktúra és szolgáltatás teljes spektrumát a vízkivételtől, a szennyvízelhelyezésig, kiterjedve egészen a vízbázisok értékelésére is.

#

Küldetés

A Klaszter küldetése a hatékony közművagyon gazdálkodást és értékmegőrzést megalapozó több szempontú integrált közmű értékelési, nyilvántartási -TIKA- módszertan és szolgáltatási háttér fejlesztése és terjesztése.

#

Szolgáltatások

A Klaszter Tagvállalkozásai a közművagyon-értékeléstől kezdve a vagyongazdálkodási tanácsadáson át,  a vagyonátadási tanácsadásig bezárólag állnak a Megbízók szíves rendelkezésére.


Friss híreink
IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia - 2013. április 11-12.

                                     
A Budapesten megrendezésre kerülő IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási konferencia első délutánján Kovács Károly, a Közművagyon-értékelési Klaszter főtitkára "Az önkormányzatokra visszaszállt víziközmű vagyon – vagyongazdálkodási és szolgáltatás felelősi kötelezettségek és kihívások" címmel ad elő.
A két napos konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. szervezésében jön létre, melynek fővédnökei Dr. Cserny Ákos dékán (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar) és Tarlós István főpolgármester (Budapest Főváros Önkormányzata).

A szervezők felkérését eddig az alábbi előadók fogadták már el: 
Barts J. Balázs szervezeti egység vezető (Magyar Nemzeti Bank, Működési szolgáltatások): Vállalati ingatlangazdálkodás - önkormányzatok által is hasznosítható tapasztalatok
Dr. Bartus Gábor titkárságvezető (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács): Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia
Dr. Bekényi József főosztályvezető (Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya): A magyar önkormányzati rendszer megújulása
Dr. Boros Anita, Ph. D., LL.M. egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar): A helyi önkormányzatok teljesítőképessége és a fejlesztéspolitika eszközrendszere
Dr. Boros Erzsébet behajtási és ellenőrzési osztályvezető (Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály): adójog, helyi adók, különös tekintettel az adóigazgatási eljárásra (ellenőrzési, hatósági és behajtási eljárás)
Csengeri János irodavezető (Budapest XII. kerület, Hegyvidék Önkormányzata, Városgazdálkodási Iroda): Minerva térinformatikai rendszer a Hegyvidéken
Csepreghy Nándor fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közigazgatási Államtitkárság): az önkormányzatok a hazai támogatáspolitika rendszerében
Dunay András vezető tanácsadó (T-Consult Kft.): Szabványosítás a vagyongazdálkodásban: BSI PAS55:2008
Dr. Feik Csaba jegyző (Ercsi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala): A közszolgáltatás-szervezés jogi korlátai (az önkormányzati vagyon és gazdálkodás szabályai, az önkormányzatok részvétele gazdasági társaságokban) 
Dr. Gál Csaba irodavezető (FEV IX. Zrt.): Szociális városrehabilitáció 
Dr. Hoffman István Ph.D. adjunktus (ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék): A közszolgáltatás-szervezés jogi korlátai, különös tekintettel az önkormányzati vagyon és gazdálkodás szabályaira, illetve az önkormányzatok részvételére gazdasági társaságokban
Jószai Attila egyetemi tanársegéd (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar): A fenntartható településfejlesztés menedzsmentje
Karikás Péter ügyvezető partner (KKV Consulting Kft.): humán tanácsadás az önkormányzatoknál
Dr. Korom Ágoston tanársegéd (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Közszervezési és Szakigazgatási Intézet): A termőföldekkel kapcsolatos vagyongazdálkodás és a közérdek érvényre juttatása. (Helyi szinten milyen uniós jogi problémákkal találkozhatunk?)
Kovács Károly főtitkár (Közművagyon-értékelési Klaszter): Az önkormányzatokra visszaszállt víziközmű vagyon – vagyongazdálkodási és szolgáltatás felelősi kötelezettségek és kihívások
Körblné Németh Éva földmérési szakfelügyelő (Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala Földmérési és Földügyi Osztály): Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása az önkormányzat munkájában
Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.): A BFVK vagyongazdálkodása egy konkrét példával bemutatva
Pogrányi Károly kereskedelmi igazgató (HungaroCAD Kft.): INVATER - Integrált térinformatikai és vagyongazdálkodási Rendszer
Dr. Szaló Péter területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Új alapokon az építésügy (ÉTDR napló)
Szekér László ügyvezető igazgató (DGNB Hungary): Iskolák és egyéb középületek építése és felújítása a ,,közel nulla energia szint''  EU Direktíva előírásainak megfelelve
Szimoncsikné Dr. Laza Margit jegyző (Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatala): Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlan vagyon állami átvételének tapasztalatai
Tanács Zoltán partner (IFUA Horváth & Partners): az önkormányzatok hatékonyságának növelése
Vada Erika elnök (Budapesti Könyvvizsgálói Kamara): Önkormányzati vagyongazdálkodás a könyvvizsgáló szemével

Jelentkezés és további információ a www.vagyongazdalkodas.hu oldalon.


 

Évi egymillió forint támogatás a vízügyek iránt érdeklődő fiatalok versenyéhez - Magyar vízipari szakemberek széleskörű összefogása első, hagyományteremtő országos találkozójukon, mely a KÉK társszervezésében jött létre

A vízügyi szakemberek 2013. március 2-án megrendezett országos találkozójának életre hívása a vízipari szakma egyöntetű és széleskörű összefogásának eredménye. A mintegy kétszáz szakember azzal a céllal gyűlt össze, hogy a közös munka eredményeként a „vizes szakma” visszanyerje több mint 200 éves múltjával megalapozott tekintélyét, erejét, valamint társadalmi és gazdasági elismertségét. Az este szakmai támogatói a MaVíz, az MTA, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége, a GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Hidrológiai Társaság voltak. A Magyar Vízipar Országos Találkozóján támogatási megállapodást aláíró Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség és a Közművagyon-értékelési Klaszter vállalták, hogy három éven át egyenként évi 500-500 ezer forinttal támogatják a Junior Water Díj magyarországi elődöntőjét szervező GWP Magyarország Közhasznú Alapítványt, illetve a magyarországi verseny győztesének kijutását a stockholmi döntőre.

„A párbeszéd és az összefogás elengedhetetlen a fenntartható fejlődés biztosításában, és a jövő generációk iránti felelősség vállalásában. Ezt a szándékot erősítette meg egy hároméves együttműködési megállapodás aláírásával szövetségünk, valamint a Közművagyon-értékelési Klaszter és a GWP (Global Water Partnership) Magyarország Alapítvány.” – nyilatkozta Kovács Károly, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke.

2013 szeptemberében a Víz Világhét keretében zajló nemzetközi Stockholmi Ifjúsági Víz Díj nevű versenyen első alkalommal képviselheti az országos döntő győztese Magyarországot. A versenyre 15 és 20 év közötti fiatalok jelentkezhetnek vízügyi vonatkozású, maximum 20 oldalas angol nyelvű munkával. A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, amelyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi vagy műszaki jelentőségük van. Nevezni egyénileg vagy maximum háromfős csapattal lehet április 15-ig.

A Magyar Vízipar Országos Találkozóján támogatási megállapodást aláíró szervezetek vállalták, hogy három éven át egyenként évi 500-500 ezer forinttal támogatják a Junior Water Díj magyarországi elődöntőjét szervező GWP Magyarország Közhasznú Alapítványt, illetve az itthoni győztes csapat kijutását a stockholmi döntőre. Az aláírási ceremónián a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség nevében Kovács Károly elnök, a Közművagyon-értékelési Klaszter nevében Dr. Szabó Iván elnök, a GWP (Global Water Partnership) Magyarország Alapítvány nevében Dr. Gayer József kuratóriumi elnök látta el kézjegyével a megállapodást. Az aláírási ceremónia felvezető beszédében Dr. Somlyódy László akadémikus, az IWA volt elnöke, a VITUKI volt igazgatója elismerően nyilatkozott a vízügyi szakma utánpótlásának támogatását célzó együttműködésről.
A március másodikán a New York Palotában megrendezett országos találkozót részvételével tisztelte meg a brazil, a katari, a kínai és a mongol külképviselet vezetője. A Budapest Water Summit nyitórendezvényeként megvalósuló esemény fővédnöke Dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energia Hivatal elnök-helyettese volt. Társszervezők: Magyar Vízipari Klaszter, Közművagyon-értékelési Klaszter.

Budapest Water Summit – Budapesti Víz Világtalálkozó 2013
Magyarország 2013 októberében az ENSZ tagállamainak, intézményeinek és valamennyi érintett gazdasági és társadalmi szereplőnek a részvételével nemzetközi víz konferenciát szervez. A Világtalálkozó célja, hogy a legfontosabb vízügyi kérdésekben – ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés, integrált vízgazdálkodás, nemzetközi vízügyi együttműködés, innovatív vízügyi technológiák – hozzájáruljon a vízzel kapcsolatos fenntartható fejlődési célok kidolgozásához és konkrét iránymutatást adjon a világ 2015 utáni fejlesztéspolitikai prioritásainak meghatározásához. 2013 októberében a Budapesti Víz Világtalálkozó áttekintést ad a Rió+20 folyamat vízzel kapcsolatos konkrét célkitűzéseinek meghatározására irányuló, az ENSZ keretében és azon kívül folyó munkáról és annak eredményeiről.

2013.03.06.

    


        
 

Magyar Vízipari Találkozó, a Budapest Water Summit felvezető eseménye - 2013. március 2.

Az estélyre a rendezveny@eventandmore.hu címen lehet jegyeket igényelni.


A KÉK Klaszter közgyűlése

2013.01.29-én tartotta ezévi első közgyűlését a Közművagyon-Értékelési Klaszter.
A napirendi pontok között nemcsak a vagyonértékelési tapasztalatok átadása, a TIKA Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési adatbázissal végzett munka értékelése, hanem a Klaszter tagbővítése is szerepelt.

A közgyűlésen részt vevő klaszter tagok döntése értelmében a Klaszter 5 új tagot vett fel, immár 17 tagra bővűlt létszáma.
Az új tagok a Tagok menüpont alatt megtekinthetőek!

A közgyűlésen az is bejelentésre került, hogy a KÉK Klaszter együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Műszaki Egyetemmel.