Üdvözöljük a KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER honlapján!                   


Közműveink értékének és jó állapotának megőrzése ma már nem csak jól felfogott önérdekünk, hanem jogszabályi kötelezettség is. Víziközműveink esetében, az idén hatályba lépett, új törvényi szabályozás értelmében (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 12. § és 75. §), 2012. július 1-től minden üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi a víziközművek vagyonértékelése. A KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER (KÉK) tagvállalatai kiterjedt szakmai tapasztalataik, módszertani ismereteik és a saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével a közművagyon-értékelési tevékenység teljes vertikumában kiemelkedő színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújtanak. A lenti Közművagyon-értékelési Piramis szintjeire kattintva megismerheti ezen tevékenységeket.

7. Vagyon és díjgazdálkodás

A vagyonértékelés során előállított vagyonleltár többféle információval szolgál. A megállapított vagyonérték mellett, mind a vagyongazdálkodást - a pótlási szükségletek előrejelzésével -, mind a díjgazdálkodást - az éves amortizációs tömeg ismeretével - hosszútávon támogatja. A könyvizsgáló által auditált vagyonérték a számviteli nyilvántartásokban átvezethető.

6. Vagyonértékelés

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási költség módszerével kell meghatározni. A közművagyon-értékelési piramis alsóbb, alapozó szintjei az ehhez szükséges információk előállítását és alátámasztását szolgálják.

5. Pótlási értékek meghatározása

A vagyonértékelés előző munkarészeiben gyűjtött műszaki információkra építve, aktuális piaci információk alapján, illetve a fajlagos költség útmutató segítségével állapítjuk meg, hogy egy adott eszköz újraelőállítása, vagy azonos színvonalú helyettesítése mennyibe kerülne.

4. Állagmutatók meghatározása

Az állagmutatók egy adott eszköz műszaki állapotát, avultságát fejezik ki. Meghatározásukhoz figyelembe vesszük az adott objektum létesítésének/üzembe helyezésének évét, várható élettartamát, valamint az állapotfelmérés eredményeit.

3. Állapotfelmérés

A közművek értékének megállapításához szintén elengedhetetlen ismerni, az egyes eszközök műszaki állapotát. A műszaki állapotfelmérés során, tapasztalt műszaki szakértőink az állapotfelmérésre vonatkozó előírások, szabványok és szakmai normák szerint vizsgálják és értékelik a hálózat műszaki állapotát. Az egységes szempont szerint összegyűjtött adatok a vagyonérték meghatározása mellett a rekonstrukciós igények előrejelzése szempontjából is értékes információval szolgálnak.

2. Objektumcsoportok azonosítása, meghatározása, eszközleltár felállítása

Annak érdekében, hogy értékelhessük a víziközmű hálózat  elemeit és azok tulajdonságait, ebben a szakaszban tételesen és teljes körűen számba vesszük és beazonosítjuk az adott rendszer elemeit. Az adatokat az egyes objektumtípusok szerint strukturált, egységes adatbázisba rendezzük. Az így előállított eszközleltár képezi a vagyonértékelés alapját..

1. Közműnyilvántartás, közműtérképek digitalizálása

Lehetővé kell tenni, hogy a már meglévő papír alapú, illetve az újonnan előállított közműtérképek adatai lekérdezhetővé és a vagyonértékelés szempontjai szerint feldolgozhatóvá váljanak. A többféle, heterogén forrásból származó és esetenként hiányos adathalmazból, egységes, homogén adathalmazt állítunk elő.

0. Geodéziai felmérés, közmű alaptérképek előállítása

Előfordulhat, hogy semmilyen térképi állomány nem áll rendelkezésre egy település közmű hálózatáról. Ilyen esetekben az első feladat, hogy legalább a vagyonértékeléshez szükséges mértékben elvégezzük a hálózat geodéziai felmérését.

#

Tagok

A Klaszter Tagvállalkozásai által végzett közművagyon-értékelések felölelik a vízi-közmű infrastruktúra és szolgáltatás teljes spektrumát a vízkivételtől, a szennyvízelhelyezésig, kiterjedve egészen a vízbázisok értékelésére is.

#

Küldetés

A Klaszter küldetése a hatékony közművagyon gazdálkodást és értékmegőrzést megalapozó több szempontú integrált közmű értékelési, nyilvántartási -TIKA- módszertan és szolgáltatási háttér fejlesztése és terjesztése.

#

Szolgáltatások

A Klaszter Tagvállalkozásai a közművagyon-értékeléstől kezdve a vagyongazdálkodási tanácsadáson át,  a vagyonátadási tanácsadásig bezárólag állnak a Megbízók szíves rendelkezésére.


Friss híreink
TIKA továbbképzés a KÉK tagvállalatainak

 

             
A Közművagyon-értékelési Klaszter (KÉK) 2012. április 2-3-án továbbképzést szervezett tagvállalkozásai részére. A tréning a Klaszter székhelyén került megtartásra, s célja a KÉK által kifejlesztett Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis -   módszertani bemutatása és a szoftver ismertetése volt.
A résztvevők közt számos új klasztertagot is köszönhettünk, mely igazolja a TIKA fontosságát és az eddig végzett munka eredményességét. A Klaszter és a tagvállalkozásai egyesített tapasztalatai tömegére építő, saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével és a KÉK által biztosított tudásra, eszközháttérre és minőségbiztosításra támaszkodva, tagvállalataink kiemelkedő színvonalú szolgáltatást kínálnak fel megrendelőiknek.

2012. április 3.


PiPPillanatok a TIKA továbbképzésről – Budapest, KÉK székhely, 2012. április 2-3.
A Közművagyon-értékelési Klaszter (KÉK) 2012. április 2-3-án továbbképzést szervezett tagvállalkozásai részére. A tréning a Klaszter székhelyén került megtartásra, s célja a KÉK által kifejlesztett Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) módszertani bemutatása és a szoftver ismertetése volt.
A résztvevők közt számos új klasztertagot is köszönthettünk, mely igazolja a TIKA fontosságát és az eddig végzett munka eredményességét. A Klaszter és Tagvállalkozásai egyesített tapasztalati tömegére építő, saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével és a KÉK által biztosított tudásra, eszközháttérre és minőségbiztosításra támaszkodva, tagvállalataink kiemelkedő színvonalú szolgáltatással állnak megrendelőik rendelkezésére.
Pillanatok a TIKA továbbképzésről – Budapest, KÉK székhely, 2012. április 2-3.
A Közművagyon-értékelési Klaszter (KÉK) 2012. április 2-3-án továbbképzést szervezett tagvállalkozásai részére. A tréning a Klaszter székhelyén került megtartásra, s célja a KÉK által kifejlesztett Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) módszertani bemutatása és a szoftver ismertetése volt.
A résztvevők közt számos új klasztertagot is köszönthettünk, mely igazolja a TIKA fontosságát és az eddig végzett munka eredményességét. A Klaszter és Tagvállalkozásai egyesített tapasztalati tömegére építő, saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével és a KÉK által biztosított tudásra, eszközháttérre és minőségbiztosításra támaszkodva, tagvállalataink kiemelkedő színvonalú szolgáltatással állnak megrendelőik rendelkezésére.
Pillanatok a TIKA továbbképzésről – Budapest, KÉK székhely, 2012. április 2-3.
A Közművagyon-értékelési Klaszter (KÉK) 2012. április 2-3-án továbbképzést szervezett tagvállalkozásai részére. A tréning a Klaszter székhelyén került megtartásra, s célja a KÉK által kifejlesztett Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) módszertani bemutatása és a szoftver ismertetése volt.
A résztvevők közt számos új klasztertagot is köszönthettünk, mely igazolja a TIKA fontosságát és az eddig végzett munka eredményességét. A Klaszter és Tagvállalkozásai egyesített tapasztalati tömegére építő, saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével és a KÉK által biztosított tudásra, eszközháttérre és minőségbiztosításra támaszkodva, tagvállalataink kiemelkedő színvonalú szolgáltatással állnak megrendelőik rendelkezésére.
 
 

Megjelent az új víziközmű törvény...

A Parlament elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslatot - 2011. évi CCIX. törvény a víziközmû-szolgáltatásról -  amelyet a Köztársasági Elnök sürgősséggel fog kihirdetni. A törvény pontos szövege a 2012. január 2-án megjelenő Magyar Közlönyben lesz olvasható.  
A tövény mindemellett, hogy szabályozza a víziközmű-szolgáltatás alapelveit, rendelkezik a víziközművekkel kapcsolatos feladatokról- és hatáskörökről, valamint a víziközmű-szolgáltatás eszközeiről, a víziközmű vagyonról.  
Ennek értelmében már nem csak lehetőség a közművagyon több szempontú és objektum szintű nyilvántartásának felállítása és vagyonértékelése, hanem mind az új üzemeltetési szerződések, mind a meglévő üzemeltetési szerződések tekintetében kötelezettség is. (ld. VKT 12.§, 78.§) 

A Víziközmű törvény szövegét Jogtárunkban is megtalálja.

 

2012.01.03.

KÉK Klaszter

2011.03.04-én megalakult a Közművagyon-Értékelési Klaszter.