Üdvözöljük a KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER honlapján!                   


Közműveink értékének és jó állapotának megőrzése ma már nem csak jól felfogott önérdekünk, hanem jogszabályi kötelezettség is. Víziközműveink esetében, az idén hatályba lépett, új törvényi szabályozás értelmében (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 12. § és 75. §), 2012. július 1-től minden üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi a víziközművek vagyonértékelése. A KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER (KÉK) tagvállalatai kiterjedt szakmai tapasztalataik, módszertani ismereteik és a saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével a közművagyon-értékelési tevékenység teljes vertikumában kiemelkedő színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújtanak. A lenti Közművagyon-értékelési Piramis szintjeire kattintva megismerheti ezen tevékenységeket.

7. Vagyon és díjgazdálkodás

A vagyonértékelés során előállított vagyonleltár többféle információval szolgál. A megállapított vagyonérték mellett, mind a vagyongazdálkodást - a pótlási szükségletek előrejelzésével -, mind a díjgazdálkodást - az éves amortizációs tömeg ismeretével - hosszútávon támogatja. A könyvizsgáló által auditált vagyonérték a számviteli nyilvántartásokban átvezethető.

6. Vagyonértékelés

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási költség módszerével kell meghatározni. A közművagyon-értékelési piramis alsóbb, alapozó szintjei az ehhez szükséges információk előállítását és alátámasztását szolgálják.

5. Pótlási értékek meghatározása

A vagyonértékelés előző munkarészeiben gyűjtött műszaki információkra építve, aktuális piaci információk alapján, illetve a fajlagos költség útmutató segítségével állapítjuk meg, hogy egy adott eszköz újraelőállítása, vagy azonos színvonalú helyettesítése mennyibe kerülne.

4. Állagmutatók meghatározása

Az állagmutatók egy adott eszköz műszaki állapotát, avultságát fejezik ki. Meghatározásukhoz figyelembe vesszük az adott objektum létesítésének/üzembe helyezésének évét, várható élettartamát, valamint az állapotfelmérés eredményeit.

3. Állapotfelmérés

A közművek értékének megállapításához szintén elengedhetetlen ismerni, az egyes eszközök műszaki állapotát. A műszaki állapotfelmérés során, tapasztalt műszaki szakértőink az állapotfelmérésre vonatkozó előírások, szabványok és szakmai normák szerint vizsgálják és értékelik a hálózat műszaki állapotát. Az egységes szempont szerint összegyűjtött adatok a vagyonérték meghatározása mellett a rekonstrukciós igények előrejelzése szempontjából is értékes információval szolgálnak.

2. Objektumcsoportok azonosítása, meghatározása, eszközleltár felállítása

Annak érdekében, hogy értékelhessük a víziközmű hálózat  elemeit és azok tulajdonságait, ebben a szakaszban tételesen és teljes körűen számba vesszük és beazonosítjuk az adott rendszer elemeit. Az adatokat az egyes objektumtípusok szerint strukturált, egységes adatbázisba rendezzük. Az így előállított eszközleltár képezi a vagyonértékelés alapját..

1. Közműnyilvántartás, közműtérképek digitalizálása

Lehetővé kell tenni, hogy a már meglévő papír alapú, illetve az újonnan előállított közműtérképek adatai lekérdezhetővé és a vagyonértékelés szempontjai szerint feldolgozhatóvá váljanak. A többféle, heterogén forrásból származó és esetenként hiányos adathalmazból, egységes, homogén adathalmazt állítunk elő.

0. Geodéziai felmérés, közmű alaptérképek előállítása

Előfordulhat, hogy semmilyen térképi állomány nem áll rendelkezésre egy település közmű hálózatáról. Ilyen esetekben az első feladat, hogy legalább a vagyonértékeléshez szükséges mértékben elvégezzük a hálózat geodéziai felmérését.

#

Tagok

A Klaszter Tagvállalkozásai által végzett közművagyon-értékelések felölelik a vízi-közmű infrastruktúra és szolgáltatás teljes spektrumát a vízkivételtől, a szennyvízelhelyezésig, kiterjedve egészen a vízbázisok értékelésére is.

#

Küldetés

A Klaszter küldetése a hatékony közművagyon gazdálkodást és értékmegőrzést megalapozó több szempontú integrált közmű értékelési, nyilvántartási -TIKA- módszertan és szolgáltatási háttér fejlesztése és terjesztése.

#

Szolgáltatások

A Klaszter Tagvállalkozásai a közművagyon-értékeléstől kezdve a vagyongazdálkodási tanácsadáson át,  a vagyonátadási tanácsadásig bezárólag állnak a Megbízók szíves rendelkezésére.


Friss híreink
The Secrets of Drinking Water: Stocholmi Junior Water Prize magyar verseny eredménye

Május 30-án rendezték a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 2015. évi magyar versenyének döntőjét a Magyar Víziközmű Szövetség tanácstermében.
A győztes csapat a Városmajori Gimnáziumból érkezett. Czikkely Márton, Iványi Gergely Tamás és Márkus Tamás dolgozatának címe: The Secrets of Drinking Water, mely kiérdemelte a zsűri elismerését, és ők képviselhetik Magyarországot a stockholmi nemzetközi SJWP döntőn augusztus 22-27. között. A magyar forduló nyertesének felkészülését, témájuk nemzetközi kiterjesztését, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz), a Közművagyon Értékelési Klaszter (KÉK), a Magyar Víziközmű Szövetség és a Fővárosi Vízművek Zrt. is támogatta.

A nyerteseknek szívből gratulálunk és bízunk benne, hogy a nemzetközi megmérettetésen is eredményesen szerepelnek, melyhez további sok sikert kívánunk!

A KÉK klaszter tagjaként a BDL Kft. előadást tartotOrszágos az Országos Víziközmű Konferencián

Ismét, immár 10. alkalommal Sopronban találkoztak egymással a hazai vizes szakma képviselői.A június 3-4-én megrendezésre kerülő, XIX Viziközmű konferencián, szó volt az ágazat jövőjéről, az ivóvízminőség javításáról, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás korszerűsítéséről.
A konferencián a a KÉK klaszter tagjaként a BDL Kft. előadást tartott „Gördülő Feljesztési terv módszertani fejlesztése, és esettanulmány” témájában. Az előadás egyik hangsúlyos elemként a KÉK tagvállalatai által is alkalmazott több szempontú integrált közművagyon-értékelési módszertan, és TIKA vagyonértékelési szoftver alkalmazása is megjelent.
A prezentációban a bemutatásra került, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv törvényben és rendeletben megfogalmazott célkitűzései az üzemeltetés hosszú távú fenntarthatóságát szolgálják biztosítani. Emellett a módszertani fejlesztés keretében, többek között, az alábbi szempontok összehangolása szükséges:
Alkalmazott módszerek: Hidraulikai elemzés/modellezés, Több szempontú integrált vagyonértékelés, Dinamikus Költségelemzés (DCC);
Üzemeltetési, ellátási kockázatok az ivóvíz hálózatokon, vízveszteség elemzés, meghibásodások érdemi vizsgálata, költségstruktúra elemzése;
Fejlesztési területek vizsgálata: energiahatékonyság, szivárgási veszteség-csökkentés;
Távlati rendszerkialakítás meghatározása, különös tekintettel a tűzoltási vízigények leválasztási lehetőségeinek elemzésére, változatelemzés a Dinamikus Költségelemzés módszerével;
Pótlási terv alátámasztása, ténylegesen várható maradék élettartam meghatározása;


Megjelent a közbeszerzésekhez kapcsolódóan az új EU irányelv hazai jogba való átültetésének koncepcionális javaslata

Az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására kidolgozott koncepció arra tesz javaslatot, hogy az egyes ágazatokban a nyertes ajánlattevőt ne a legalacsonyabb ár alapján lehessen kiválasztani.
Ehhez ajánlatkérőknek olyan értékelési módszertan kell, hogy rendelkezésére álljon, amely átlátható és egyúttal valóban célravezetően alkalmazható a legjobb beszerzési eredmény elérése érdekében.
Az értékelési módszertanok és az ajánlatok szakmai tartalmára vonatkozó előírások kidolgozása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ár és a műszaki jellemzők mellett a fenntarthatósági szempontok is fegyelembe vételre kerüljenek, ami teret ad pl. az életciklus-költségek figyelembe vételére is.
A koncepció INNEN letölthető.

KÉK Közgyűlés

A KÉK klaszter 2014 decemberében tartotta harmadik évi közgyűlését. A 2014. évi eredmények, a klaszter tagok által több mint 600 településen értékelt több, mint 10.000 km ivóvízhálózat és több mint 4.000 km szennyvízhálózat vagyonértékelés tapasztalatainak megvitatása után a jövő évi tervek és szakmai feladatok is bemutatásra kerültek.