Üdvözöljük a KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER honlapján!                   


Közműveink értékének és jó állapotának megőrzése ma már nem csak jól felfogott önérdekünk, hanem jogszabályi kötelezettség is. Víziközműveink esetében, az idén hatályba lépett, új törvényi szabályozás értelmében (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 12. § és 75. §), 2012. július 1-től minden üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi a víziközművek vagyonértékelése. A KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER (KÉK) tagvállalatai kiterjedt szakmai tapasztalataik, módszertani ismereteik és a saját fejlesztésű TIKA szoftver segítségével a közművagyon-értékelési tevékenység teljes vertikumában kiemelkedő színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújtanak. A lenti Közművagyon-értékelési Piramis szintjeire kattintva megismerheti ezen tevékenységeket.

7. Vagyon és díjgazdálkodás

A vagyonértékelés során előállított vagyonleltár többféle információval szolgál. A megállapított vagyonérték mellett, mind a vagyongazdálkodást - a pótlási szükségletek előrejelzésével -, mind a díjgazdálkodást - az éves amortizációs tömeg ismeretével - hosszútávon támogatja. A könyvizsgáló által auditált vagyonérték a számviteli nyilvántartásokban átvezethető.

6. Vagyonértékelés

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási költség módszerével kell meghatározni. A közművagyon-értékelési piramis alsóbb, alapozó szintjei az ehhez szükséges információk előállítását és alátámasztását szolgálják.

5. Pótlási értékek meghatározása

A vagyonértékelés előző munkarészeiben gyűjtött műszaki információkra építve, aktuális piaci információk alapján, illetve a fajlagos költség útmutató segítségével állapítjuk meg, hogy egy adott eszköz újraelőállítása, vagy azonos színvonalú helyettesítése mennyibe kerülne.

4. Állagmutatók meghatározása

Az állagmutatók egy adott eszköz műszaki állapotát, avultságát fejezik ki. Meghatározásukhoz figyelembe vesszük az adott objektum létesítésének/üzembe helyezésének évét, várható élettartamát, valamint az állapotfelmérés eredményeit.

3. Állapotfelmérés

A közművek értékének megállapításához szintén elengedhetetlen ismerni, az egyes eszközök műszaki állapotát. A műszaki állapotfelmérés során, tapasztalt műszaki szakértőink az állapotfelmérésre vonatkozó előírások, szabványok és szakmai normák szerint vizsgálják és értékelik a hálózat műszaki állapotát. Az egységes szempont szerint összegyűjtött adatok a vagyonérték meghatározása mellett a rekonstrukciós igények előrejelzése szempontjából is értékes információval szolgálnak.

2. Objektumcsoportok azonosítása, meghatározása, eszközleltár felállítása

Annak érdekében, hogy értékelhessük a víziközmű hálózat  elemeit és azok tulajdonságait, ebben a szakaszban tételesen és teljes körűen számba vesszük és beazonosítjuk az adott rendszer elemeit. Az adatokat az egyes objektumtípusok szerint strukturált, egységes adatbázisba rendezzük. Az így előállított eszközleltár képezi a vagyonértékelés alapját..

1. Közműnyilvántartás, közműtérképek digitalizálása

Lehetővé kell tenni, hogy a már meglévő papír alapú, illetve az újonnan előállított közműtérképek adatai lekérdezhetővé és a vagyonértékelés szempontjai szerint feldolgozhatóvá váljanak. A többféle, heterogén forrásból származó és esetenként hiányos adathalmazból, egységes, homogén adathalmazt állítunk elő.

0. Geodéziai felmérés, közmű alaptérképek előállítása

Előfordulhat, hogy semmilyen térképi állomány nem áll rendelkezésre egy település közmű hálózatáról. Ilyen esetekben az első feladat, hogy legalább a vagyonértékeléshez szükséges mértékben elvégezzük a hálózat geodéziai felmérését.

#

Tagok

A Klaszter Tagvállalkozásai által végzett közművagyon-értékelések felölelik a vízi-közmű infrastruktúra és szolgáltatás teljes spektrumát a vízkivételtől, a szennyvízelhelyezésig, kiterjedve egészen a vízbázisok értékelésére is.

#

Küldetés

A Klaszter küldetése a hatékony közművagyon gazdálkodást és értékmegőrzést megalapozó több szempontú integrált közmű értékelési, nyilvántartási -TIKA- módszertan és szolgáltatási háttér fejlesztése és terjesztése.

#

Szolgáltatások

A Klaszter Tagvállalkozásai a közművagyon-értékeléstől kezdve a vagyongazdálkodási tanácsadáson át,  a vagyonátadási tanácsadásig bezárólag állnak a Megbízók szíves rendelkezésére.


Friss híreink
Nemzetközi ivóvíz fogyasztási tanulmánnyal a Stockholmi Ifjúsági Vízdíj döntőjében 100-szoros tévedésben a víz értékét és árát illetően

14-18 éves fiatalok körében végzett nemzetközi ivóvíz fogyasztási felméréssel és tanulmánnyal nyerték a Stockholmi Ifjúsági Vízdíj hazai versenyét a Tatai Eötvös József Gimnázium diákjai, így ők képviselhették a Víz Világhéten megrendezett döntőn Magyarországot. 

Hazánk idén is állított ki ifjúsági csapatot a stockholmi vetélkedőre (SWP), melynek fődíjára minden évben 15-20 év közötti középiskolások pályázhatnak az életminőség javulását elősegítő, helyi, regionális, országos és globális témával foglakozó, vízügyi vonatkozású témában. Az idei magyarországi versenyre, melynek védnöke Áder János köztársasági elnök volt, tizenhárom angol nyelvű pályamű érkezett az ország különböző középiskoláiból. A magyar forduló nyertesei, a Tatai Eötvös József Gimnázium hallgatói lettek, akik versenymunkájukban hat országra kiterjedő felmérést készítettek korosztályuk ivóvíz fogyasztási szokásairól, az azt befolyásoló tényezőkről, és Our water is our future címmel tanulmányban foglalták össze eredményeiket. A megállapításaik közül kiemelendő adat, hogy a fiatalok nemzetközi szinten több mint 100-szoros tévedésben vannak a víz árát illetően. Ugyanis az 570 nemzetközi (spanyol, török, olasz, német, litván, holland és magyar) válaszadó mintegy 20%-a gondolja a csapvíz egy literjét drágábbnak a palackozott víznél, holott egy liter ásványvíz több mint 100-szor annyiba kerül, mint egy liter csapvíz. 


  
 


Az a tény, hogy minden ötödik válaszadó a százszoros értékkülönbség ellenére rosszul válaszol, a vonatkozó fogyasztói és egyben össztársadalmi értékítélet súlyos torzulását mutatja. Fel kell hívnunk a figyelmet a főként fiatal korosztálynak szóló, fogyasztói személetformálás és az oktatás-nevelés fontosságára. A víz értékének össztársadalmi megbecsülése érdekében, kiváló szakmai tudással rendelkező vízügyi szakemberek ezrei dolgoznak elméleti és gyakorlati téren minden nap a fenntartható vízgazdálkodásért, a megfizethetőségért, az elöregedő vízhálózatok rekonstrukciójáért, a kapacitások fejlesztéséért. Fontos hallatni a hangunkat és tisztán láttatni a víz valódi értékét, valamint mindent megtenni a helyes értékítéletért. 

A magyar forduló nyertesének felkészülését, témájuk nemzetközi kiterjesztését, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz), a Közművagyon Értékelési Klaszter (KÉK), a Magyar Víziközmű Szövetség és a Fővárosi Vízművek Zrt. is támogatta. 

A szeptember elején megrendezett döntőn a tatai középiskolás csapat kiválóan szerepelt, a nemzetközi zsűriből nemcsak tanulmányuk, hanem poszterük is elismerést váltott ki, ennek hatására a zsűri fontolóra veszi jövőre egy Best Poster Award életre hívását.
A világ minden országából induló csapat közül végül 29 ország képviselői kerülhettek be a döntőbe, és mérkőzhettek meg a szakmai és pénzügyi elismerésért, melyet Kanada fiataljai nyertek egy olajszennyezés tisztításában használható, homokszűrős megoldás bemutatásáért.
A magyar csapat vízügyi kérdésekre, kihívásokra globálisan rávilágító tanulmánya nemcsak elismerésre késztet tehát, hanem globális és regionális szinten történő tovább gondolásra is.
A tatai fiatalok felmérésének eredményeit, azok elkövetkező években történő változását továbbra is figyelemmel kísérjük, mert fontos, hogy munkánk során az ivóvíz fogyasztási szokások és a vizet érintő társadalmi értékítélet a megfelelő irányban változzanak.

Sikeresen lezajlott a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 2014. évi hazai versenye

Sikeresen lezajlott a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 2014. évi hazai versenye, melynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök úr volt. Az április 15-ki határidőre 13 angol nyelvű pályázat érkezett az ország különböző középiskoláiból, összesen 31 diák munkájának eredményeként. A dolgozatok változatos témákkal foglalkoztak (felszín alatti vizek helyzete, ivóvíz fogyasztási szokások, katasztrofális ipari szennyezés, savas eső, stb.).
A május 31-iki döntőre a zsűri által kiválasztott öt csapat részvételével 2014. május 31-én került sor a 2013. évi Budapesti Víz Világtalálkozónak is helyet adó Millenáris parkban. Ezen a diákok egy saját készítésű poszter segítségével mutatták be munkájukat és válaszoltak a zsűri kérdéseire. A verseny szóbeli része is angolul zajlott, összhangban a stockholmi döntő követelményeivel. A zsűriben részt vett Kovács Károly, a Magyar Vízipari Klaszter, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke.
A zsűri (elnöke Somlyódy László akadémikus, tagjai a hazai vízgazdálkodás kiemelkedő szakértői) a nemzetközi versenyben is alkalmazott szempontok alapján (témaválasztás, kreativitás, módszer, szakismeret, gyakorlatiasság, prezentáció) hozta meg döntését, melynek értelmében a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 2014. évi magyar versenyének győztese:
Li Claudia, Mayer Lívia és Sebestyén Nikolett (Eötvös József Gimnázium, Tata). Pályázatuk címe: „Our water is our future". Ők képviselik Magyarországot a nemzetközi döntőben, a stockholmi Víz Világhéten, 2014. augusztus 31-szeptember 5. között.
Második a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, és Gimnázium (Vác) csapata: Kenéz Lili, Móritz Alma és Party Petra. Dolgozatuk címe: „Disappearing Water - The Decrease of Groundwater in Naszály Mountain".
Harmadik Petró Izabella (Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest): „Hungary, the Queen of Europe's water" című munkája.
A versenyt a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség és a Közművagyon-értékelési Klaszter is támogatta.

További információ: ITT

A nyerteseknek szívből gratulálunk!

Klasztertagunk, a Reko-Team Mérnökiroda publikációja a közművagyon-értékelés hasznosságáról

A Jegyző és Közigazgatás XVI. évfolyam, 1. számában (2014. január-február), Hasznos befektetés a színvonalas víziközmű-vagyonértékelés címmel jelent meg a Reko-Team Mérnökiroda publikációja a közművagyon-értékelés hasznosságáról.
 
A hír honlapunkon a publikációk menüpont alatt olvasható: http://www.kozmuvagyon.hu/KEK/PUBLIKACIO_RESZLETEK/29Közművagyon-értékelés a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb üzemeltetésért

A víziközművek vagyonértékelése nemcsak kötelező feladat (2011. évi CCCIX. tv a víziközmű szolgáltatásról), de a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb üzemeltetés alapja is. A vagyonértékelés folyamatának eredményeként felállított strukturált közművagyon-adatbázissal az üzemeltetők, önkormányzatok, közműtulajdonosok olyan objektív képet kapnak a közművagyon értékéséről, tényleges gazdasági és műszaki helyzetéről, amely birtokában megfelelő színvonalú vagyongazdálkodási és üzemviteli döntéshozatalra képesek.
A fenti cél elérése érdekében válik jelentőssé igazán a műszakilag megalapozott vagyonértékelés.
A maga nemében és számosságában is egyedülálló teljesítményként több más település vagyonértékelése mellett, 2013. év lezárásaként átadtuk 54 észak-magyarországi település, valamint egy nagyváros komplexitásához  mérhető Érd és térsége szennyvíz vízizközmű rendszerének vagyonértékelési dokumentációját.
Az eredmények mögött hosszú évek tapasztalata, tudatos felkészülése, felhalmozott tudása van. A BDL Kft. 7 éve foglalkozik közművagyon-értékeléssel, szolgáltatásunk eredményeképp megközelítőleg 200 település, köztük 2 megyei jogú város teljes víziközmű rendszerét értékeltük, melyek megállapíttt vagyonértéke meghaladja a 200 milliárd forintot.
Munkánk során eddig mindösszesen több mint 5000 km csatornahálózat, valamivel több mint 2500 km ivóvízhálózat és csatlakozó főműveik komplett, több szempontú, integrált közművagyon-adatbázisa állt fel, mely településenként és ágazatonként tartalmazza a digitális közműtérképi állományt is, valamint alkalmas a fenntartható közművagyon-gazdálkodás megvalósítására, és ezen keresztül az élhető környezetünk fenntartására is.
Vagyonértékelési üzletágunk által kifejlesztett, több szempontú, Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) szoftverünk 2012-ben kiérdemelte a közel 170 víziközmű-szolgáltatóból, vízipari cégből, valamint oktatási intézményekből álló Magyar Víziközmű Szövetség Öko-Aqua Vásári díját. A vagyonértékelési tevékenységünk mellett közreműködtünk a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség által kiadott Dinamikus Költségelemzési Útmutató kidolgozásában. Az Útmutató hatékony segítséget nyújt a beruházásokkal kapcsolatos változatelemzések elvégzéséhez, a víziközmű fejlesztések költséghatékonyságának és fenntarthatóságának, valamint a tervezési folyamat javításának érdekében. Emellett az Útmutató melléklete támogatja a víziközmű objektumok pótlási költségeinek és várható élettartamának meghatározását is.
Szolgáltatásunk szakszerű, több szempontú és rugalmas, minden munkánkat hozzáadott értékkel és egyedülálló tapasztalatainkkal végezzük. Munkatársaink felkészülten és készséggel néznek a jelentkező kihívások elé.