A Klaszter Küldetése

"KÖZMŰ - VAGYON - ÉRTÉK"


Piramis

KÜLDETÉS

A Közművagyon-értékelési Klaszter (KÉK) küldetése:

-   a hosszútávon fenntartható közüzemi szolgáltatás támogatása
-   a hatékony közművagyon gazdálkodást és értékmegőrzést megalapozó
    Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA)  
    valamint a kapcsolódó módszertan és szolgáltatási háttér  fejlesztése
    és terjesztése
-   a közműnyilvántartást és értékelést támogató szolgáltatói háttér
    szervezése
-   a kutatás-fejlesztés összehangolása, a közművagyon értékelés
    szakképzési, továbbképzési  és szakmérnök-képzési hátterének
    fejlesztése
-   a Tagvállalkozások magas szintű szakirányú tevékenységének,
    teljesítőképességének fejlesztése és piaci versenyképességének
    biztosítása


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI FELÉPÍTÉS

A Közművagyon-értékelési Klaszter küldetése és céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a klaszter eredményes működését és céljainak megvalósítását.

A Közművagyon-értékelési Klasztert küldetése és céljai megvalósításában, a Közművagyon-értékelési Klaszter Menedzsment Kft támogatja.

A Közművagyon-értékelési Klaszter Tagvállalkozásai a klaszter által biztosított tudásra, eszközháttérre, és minőségbiztosításra támaszkodva magas színvonalú szolgáltatással állnak megrendelőik rendelkezésére, és segítik egymás és a klaszter tevékenységét.


MÓDSZERTAN

A vagyonértékelés általánosságban alkalmazott és elfogadott módszerei a közművagyon-értékelés során csak részben és meghatározott feltételek mellett alkalmazhatóak.

Tekintettel arra, hogy a közüzemi díjak jelentős hányada hatósági áras, a közüzemi szolgáltatások hátterét biztosító közművek vagyonértékét nem a szolgáltatási „piacon” mérik.
Egyrészt el kell különíteni a közművagyont, és az azt működtető szolgáltató vállalkozás működtető vagyonát. Másrészt tekintetbe kell venni azt, hogy a szolgáltató eredményessége szorosan összefügg a működtetett közművagyon állapotával, illetve az annak értékmegőrzésére elkülönített ráfordításokkal. Így a hozam alapú értékelés alapvetően helytelen, félrevezető eredményre, és rossz esetben hibás vagyongazdálkodási stratégiai döntésekre vezet.
Nincs két település, melynek szerkezeti, domborzati, hidrogeológiai stb. adottságai teljesen megegyeznek. Így az összehasonlító elemzés alkalmazása sem célravezető.
A létesítéskor aktivált értékek indexálása az eltérő ágazati inflációs trendeknek és az eltérő létesítési, beépítési körülményeknek betudhatóan csak korlátozott mértékben, feltételekkel, és időtávon alkalmazható.

A Hazai és nemzetközi irányelveknek és rendeleteknek megfelelően a közmű létesítmények vagyonértékelésére általánosan alkalmazható módszer az Újraelőállítási érték meghatározása adott objektumokra, és az avultsági mértékek hozzárendelése.
A részben terepszint alatt húzódó hálózatok állapotfelmérése és a pótlási költségek értékelése, komoly és többrétű szakmai kihívást jelent.

A Közművagyon-Értékelési Klaszter olyan komplex, műszaki, gazdasági módszertanra épít, mely

          - műszaki felmérésen és
          - gazdasági elemzésen alapul

· integrált:
          - a vagyonérték megállapítását,
          - a rekonstrukciós forrásigények tervezését, valamint
          - a vagyon és díjgazdálkodást megalapozó

· a Közművagyon-értékelési Piramis  teljes vertikumában
          -  kiemelkedő színvonalú és gyors vagyonértékelést,
          -  hosszú távú vagyonnyilvántartást támogató

· Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis   szoftvert és nyilvántartási rendszert alkalmazza.


 és a     integrált Előnyei

-     A Klaszter és Tagvállalkozásai egyesített tapasztalati tömegére építő saját fejlesztésű, és bizonyítottan magas színvonalú adatbázisra támaszkodik
-     Az adatbeviteli és adatfeldolgozási struktúra magas minőségű szolgáltatást garantál
-     Az összehangolt adatbázisok és adatfeldolgozási folyamatok gyorsak és hatékonyak
-     A klaszter Tagvállalkozásai a műszaki állapotfelméréstől a vagyonleltár felállításán és dokumentálásán, a könyvvizsgálói auditon
      keresztül a vagyon- és díjgazdálkodásig teljes körű szolgáltatást nyújtanak
-     A Klaszter és Tagvállalkozásai a különféle víz- és csatorna, gáz, távhő és villamoshálózatok értékelését komplexen el tudják végezni