Referencia Munkák

"KÖZMŰ - VAGYON - ÉRTÉK"


Vasvár - Vagyonértékelés

Vasvár agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0033 projekttel érintett víziközművek-vagyonértékelésének elkészítése.

Lakosok száma: 4396 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: Vasvár Város Önkormányzata
Teljesítés ideje: 2013

Mezőfalva - Vagyonértékelés

"Mazőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042 szonosítószámú projekttel érintett közművek vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Lakosok száma: 13936 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés ideje: 2013

Tatabánya - Vagyonértékelés

A tatabányai szennyvíztisztító telep által érintett közművek vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Lakosok száma: 67753 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: Északdunántúli Vímű ZRt.
Teljesítés ideje: 2013

Ászár - Vagyonértékelés

Ászár település vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

Lakosok száma: 1800 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: Északdunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Teljesítés ideje: 2012

Bódva Közmű Kft. - Cégátvilágítás

Bódva Közmű Kft. cégértékének meghatározása és vagyongazdálkodásának átvilágítása.

Lakosok száma: 8575 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.
Teljesítés ideje: 2012

Hernád Közmű Kft. - Cégátvilágítás

Hernád Közmű Kft. cégértékének meghatározása és vagyongazdálkodásának átvilágítása.

Lakosok száma: 2850 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.
Teljesítés ideje: 2012

Kisbér-Hánta - Vagyonértékelés

Kisbér - Hánta település tulajdonában lévő szennyvízcsatorna hálózat, valamint szennyvíztisztító telep közművagyon több szempontú integrált vagyonértékelése.

Lakosok száma: 5260 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: Északdunántúli Vízmű Zrt.
Teljesítés ideje: 2012

Zalabér - Vagyonértékelés

A Zalabéri kisregionális vízmű által ellátott települések ivóvíz szolgáltatását biztosító víziközmű törzsvagyon vagyonértékelése.

Lakosok száma: 0 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: Aquazala Kft.
Teljesítés ideje: 2012

Pécel - Vagyonértékelés

Pécel város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Péceli Vízmű Kft által üzemeltetett víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált közművagyon adatbázisának felállítása és a Közművagyon-értékelési Szakvélemény, valamint a Tanúsítvány, és a vagyonértékelés hitelességét alátámasztó Könyvvizsgálói Záradék elkészítése.

Lakosok száma: 15198 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: Péceli Vízmű Kft.
Teljesítés ideje: 2012

Rózsaszentmárton - Vagyonértékelés

KEOP szennyvízelvezetés és tisztítás pályázat kedvezményezettjeként, az Önkormányzat a támogatás maximális arányára vonatkozóan, elsők között nyújtotta be kérelmét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé.

Lakosok száma: 0 fő
Értékelt közmű típusa: Víziközmű
Megbízó: Rózsaszentmárton Önkormányzata
Teljesítés ideje: 2012