Szolgáltatások

"KÖZMŰ - VAGYON - ÉRTÉK"

Közművagyon-értékelés

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási költség módszerével kell meghatározni. A közművagyon-értékelési piramis alsóbb, alapozó szintjei az ehhez szükséges információk előállítását és alátámasztását szolgálják.

A vagyonértékelés folyamatának eredményeként felállított struktúrált közművagyon-adatbázissal   az üzemeltetők, önkormányzatok,  közműtulajdonosok olyan objektív képet kapnak a közművagyon értékéről, tényleges gazdasági és műszaki helyzetéről, amely birtokában megfelelő színvonalú vagyongazdálkodást, üzemvitelt befolyásoló döntéshozatalra képesek.


<< Vissza a szolgáltatásokhoz