Szolgáltatások

"KÖZMŰ - VAGYON - ÉRTÉK"

Közművagyon-gazdálkodási tanácsadás

Az új jogszabályi környezetben a fenntartható vagyongazdálkodás feltételrendszer kialakításához gazdasági és műszaki tanácsadást nyújt az alábbi szolgáltatásokkal:

•  GÖRDÜLŐ REKONSTRUKCIÓ TERVEZÉS
•  DINAMIKUS KÖLTSÉG ÉS VÁLTOZAT ELEMZÉS - DCC - 
•  KÖLTSÉG HASZON ELEMZÉS  - CBA - 
•  KEOP ÖNERŐBIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÁS

A vagyongazdálkodási tanácsadás főbb szempontjai lehetnek:

1. a társaság gazdasági helyzetének átfogó értékelése, eredményességének vizsgálata
2. a pénzügyileg ténylegesen realizált bevétel és a működéssel kapcsolatban felmerült költségek (ráfordítások), a társaság eszközállományának alakulása, likviditási helyzet vizsgálata
3. költségstruktúra vizsgálata (önköltség, közvetett költségek, közvetlen költségek alakulása)
4. a víziközmű törzsvagyon érték megfelelőségének vizsgálata és értékelése
5. a felújítások, rekonstrukciós munkálatok mértéke pótlási alapok képzésének vizsgálata
6. a társaság vagyon-nyilvántartási rendszerének vizsgálata és értékelése
 


<< Vissza a szolgáltatásokhoz